Convenis

Data actualització: Agost 2017. Previsió d'actualització: Anual.

Català
Registre de convenis de col·laboració

En aquest apartat es pot consultar la informació referect als convenis amb institucions públiques i als convenis de mecenatge.

En aquest apartat es pot consultar la informació referect als convenis amb institucions públiques i als convenis de mecenatge.

Convenis amb institucions públiques - Registre de convenis de col·laboració actius.xlsx

En aquest apartat es pot consultar la informació referect als convenis amb institucions públiques i als convenis de mecenatge.

Altres convenis

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als convenis d'encàrrecs de gestió.

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als convenis d'encàrrecs de gestió.

Encàrrecs de gestió - Registre encàrrecs de gestió.xlsx