CONVOCATÒRIA ADMINISTRATIU/IVA

Undefined
Referència: 
018-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 018-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

 

Administratiu/iva

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Suport administratiu a la Unitat d’Investigació Clínica d’Oncologia, especialment en la posada en funcionament de l’estudi clínic. Tramitació de documentació específica per l’estudi clínic, inclosa la obtenció de currículum i firmes dels investigadors i del personal implicat de serveis que col·laboren en la investigació.
 • Manteniment de llistats de pacients derivats i inclosos en l’assaig clínic.
 • Manteniment de llistats d’arxiu i custòdia de l’estudi clínic.
 • Col·laboració amb serveis implicats de les institucions hospitalàries vinculades a la fundació.
 • Document i arxiu.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de CFGM/FP d’Administració.
 • Experiència professional en institucions sanitàries i de recerca.
 • Coneixement dels procediments administratius dels projectes de recerca i assajos clínics.
 • Coneixement de la patologia oncològica a nivell administratiu.
 • Nivell alt d’Excel i Access.
 • Nivell alt de coneixement d’eines informàtiques.

 

Es valorarà:

 • Coneixement del programari SAP.
 • Coneixement de les PNTs de la Unitat d’Investigació Clínica i de l’entorn dels assajos clínics.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: Completa
 • Durada: Indefinit
 • Incorporació prevista: 8 de juliol de 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  3 de juliol de 2019

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes