CONVOCATÒRIA GESTOR/A DE PROJECTES INTERNACIONALS

Undefined
Referència: 
014-2019

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “GO_HERO (Health European Research Offices): Unitat col·laborativa d’impuls a la internacionalització en l'àmbit biomèdic”, amb codi oficial SLT008/18/00177, finançat pel Departament de Salut (Generalitat de Catalunya), en la següent categoria professional:

 

Gestor/a de Projectes Internacionals

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Identificació de convocatòries internacionals pels investigadors/es i grups de recerca de l’IDIBGI.
 • Promoció i gestió de sol·licituds de projectes europeus i internacionals.
 • Assessorament en la preparació de propostes.
 • Seguiment dels projectes presentats i gestió integral dels projectes concedits.
 • Justificacions econòmiques dels projectes vigents.
 • Coordinació amb el personal investigador en l’execució del projecte, les institucions coordinadores i els organismes finançadors.
 • Coordinació amb els tècnics i gestors de projectes europeus de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i l’Institut d’Investigació Biomèdica Pere i Virgili de Tarragona (IISPV) en el marc del projecte GO_HERO.
 • Assistència a reunions de treball i jornades.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau.
 • Coneixements del programa Horitzó 2020, altres programes de finançament internacional (per exemple ERANETs, INTERREG, ERASMUS+... etc) i fons FEDER.
 • Experiència en gestió econòmica de projectes i preparació de justificacions.
 • Nivell alt d’anglès, parlat i escrit.
 • Nivell alt del paquet office (imprescindible Excel).

 

Es valorarà:

 • Formació específica en gestió de projectes europeus.
 • Formació científica, preferiblement en l’àmbit de la biomedicina.
 • Experiència prèvia en gestió de projectes europeus de recerca.
 • Domini de programes per a la gestió de projectes.
 • Coneixement del sector de la recerca biomèdica a nivell nacional i internacional.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Parcial (32,5 h./setmana) (pendent resolució definitiva)
 • Durada: Fins 31/08/2021 (pendent resolució definitiva)
 • Incorporació prevista: Juny 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  12 de maig de 2019

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

3 + 12 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes