CONVOCATÒRIA INFERMER/A

Undefined
Referència: 
017-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 017-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) en el Grup de recerca de Malalties digestives i Microbiota, en la següent categoria professional:

 

Infermer/a

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Inclusió i reclutament actiu de pacients tributaris a l’assaig clínic.
 • Programació de les visites i seguiment del pacients inclosos a l’assaig.
 • Recollida, tractament i interpretació de dades clíniques.
 • Extracció, processament i enviament de mostres biològiques.
 • Funció de coordinació amb els monitors de l’assaig.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura o Grau en Infermeria.

 

Es valorarà:

 • Experiència en assajos clínics.
 • Disposar de coneixements del programari SAP.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: 6 mesos (possibilitat de continuïtat)
 • Incorporació prevista: Juny 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  9 de juny de 2019

 

AdjuntMida
017-2019-Infermer-a.pdf712.86 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

11 + 1 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes