CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A ASSOCIAT/DA

Undefined
Referència: 
013-209

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), pel grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació en la següent categoria professional:

 

Investigador/a Associat/da

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Contribuir a assegurar el finançament i recursos del grup de recerca.
 • Identificar convocatòries d’interès pel grup i redactar projectes de recerca competitius.
 • Participar en congressos, ponències i reunions en representació de l’investigador líder.
 • Coordinar, supervisar i orientar al personal investigador junior.
 • Facilitar la gestió del personal del grup.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en l’àmbit de les ciències de la vida.
 • Titulació de Màster o equivalent.
 • Doctorat.
 • Experiència postdoctoral mínima de 5 anys.
 • Experiència en recerca bàsica i clínica en esclerosi múltiple i altres malalties neuroimmunològiques.
 • Coneixement de l’esclerosi múltiple i altres malalties neuroimmunològiques.
 • Experiència en tècniques i interpretació de resultats de proves de laboratori en el camp de la genètica, epigenètica, bandes oligoclonals i biologia molecular de l’esclerosi múltiple i altres malalties neuroimmunològiques.
 • Experiència en disseny, redacció, presentació, desenvolupament i justificació de projectes (competitius i no competitius).

 

Es valorarà:

 • Experiència en la redacció d’articles, publicacions i presentacions de treballs relacionats amb esclerosi múltiple i d'altres malalties neuroimmunològiques.
 • Formació continuada en esclerosi múltiple i d'altres malalties neuroimmunològiques.
 • Haver participat en equips multidisciplinaris dedicats a l'esclerosi múltiple i d'altres malalties neuroimmunològiques.
 • Formació i coneixements del programa estadístic SPSS.
 • Formació en bones pràctiques clíniques.
 • Formació complementària.
 • Coneixement de l’entorn assistencial de Girona.
 • Experiència treballant en centres de recerca.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Jornada: Completa
 • Durada: Indefint
 • Incorporació prevista: 6 de maig de 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  1 de maig de 2019

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 2 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes