CONVOCATÒRIA INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL

Undefined
Referència: 
022-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 022-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació “Estudi caracterització de variants de síndrome de Brugada en cardiomiòcits derivats de IPs”, en la següent categoria professional:

 

Investigador/a Predoctoral

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Estudis electrofisiològics en models cel·lulars de variants genètiques.
 • Models cel·lulars:
  • Human embryonic kidney cells (HEK)
  • Cardiomiòcits derivats de iPS
 • Estudis farmacològics
 • Clonatges
 • Anàlisi de dades obtingudes.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Ciències de la Vida
 • Màster en Ciències

 

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en l’àmbit de la electrofisiologia.
 • Experiència prèvia en cultius cel·lulars.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: Fins 31/12/2019 prorrogable
 • Incorporació prevista: 01 de setembre de 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  16 d’agost de 2019

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

13 + 1 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes