CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE COORDINACIÓ DE RECLUTAMENT

Undefined
Referència: 
020-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 020-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part de l’operació “Girona, Health LivingLab” en el marc del Projecte “Girona regió saludable”, amb codi oficial GO03-001848, finançat el 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Resolució GAH/815/2018 per la qual se seleccionen els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3Cat i el PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Projecte: Girona, regió saludable. Operació: Girona, Health LivingLab (Entitat sòcia IDIBGI. Codi GO03-001848). El 25% a càrrec de la Diputació de Girona. Redacció Decret Convocatòria PECT. UAC Programes Europeus /029. Resolució PECT Definitiva núm. 2016/1483 aprovat el 27/07/2018, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a de coordinació de reclutament

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-          Coordinació del circuit de reclutament dels participants a l’estudi

-          Citació de pacients i control de l’agenda de citació

-          Vetllar per la correcta execució del circuit de l’estudi

-          Preparar la documentació necessària de l’estudi i els participants

-          Fer un seguiment de les incidències que puguin sorgir durant el projecte

-          Convocar reunions i elaborar les actes

-          Arxivar i organitzar les dades i la documentació generada en el projecte

Requisits dels aspirants:

-          Titulació de grau o llicenciatura

-          Experiència en coordinació de visites i citació de pacients

-          Experiència en gestió de dades

-          Disponibilitat per fer desplaçaments al territori (vehicle propi) i flexibilitat horària

-          Coneixements avançats del paquet office

-          Persona organitzada, resolutiva i amb capacitat de planificació i treball en equip

 

Es valorarà:

-          Titulació de màster

-          Coneixement de l’entorn assistencial de Girona (hospitals i centres d’atenció primària)

-          Haver participat en projectes de recerca de l’àmbit biomèdic i/o sanitari

-          Anglès nivell mig-superior

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte: Temporal

-          Jornada: 20h/setmana. Horari flexible.

-          Durada: Fins 31/12/2020

-          Incorporació prevista: Juliol 2019

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  30 de juny de 2019

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

2 + 7 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes