CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE LABORATORI

Undefined
Referència: 
015-2019

PLAÇA CONVOCADA.

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a de laboratori

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Extraccions de DNA, preparació de llibreries per NGS, Sanger.
 • Gestió de documentació regulatòria.

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en laboratori o àmbit biosanitari.

 

Es valorarà:

 • Experiència prèvia en altres laboratoris desenvolupant tasques de registre i preparació de mostres, tècniques volumètriques, organització de laboratori.
 • Experiència en laboratoris de genètica molecular.
 • Coneixement de la normativa ISO9001 o altres sistemes de qualitat.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: Fins el 30/08/2019
 • Incorporació prevista: 03/06/2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  24  de maig de 2019

 

AdjuntMida
015-2019_Tec Lab.pdf704.51 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

7 + 3 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes