CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A D'INVESTIGACIÓ

Undefined
Referència: 
026-2019

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) per formar part del projecte d’investigació ”Patient empoverment through personalised decision Support”

(PEPPER) del Grup d’ Investigació en Nutrició, Eumetabolisme i Salut, en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a d’Investigació

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Maneig, codificació i actualització de bases de dades d'assajos clínics del projecte PEPPER.
 • Trucades als pacients que van participar en els estudis clínics del Pepper per fer-los seguiment, d'acord amb el que descriuen els protocols aprovats per l'AEMPS i el CEIC.
 • Tracte amb el pacient

 

Requisits dels aspirants:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en l’àmbit de les ciències de la vida.

 

Es valorarà:

 • Es valorarà que el/la candidat/a tingui experiència en maneig de bases de dades d'assajos clínics i tracte amb els pacients.
 • Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Jornada: Completa
 • Durada: Fins 31/01/2020
 • Incorporació prevista: Setembre 2019
 • Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  8 de setembre de 2019

 

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 3 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes