Estructura organitzativa i de funcionament

Data actualització: abril 2018. Previsió d'actualitzció: Anual.                                                                                                                               Excepte cartes i catàlegs de serveis i catàlegs de procediments: actualització contínua. 

Català
Organigrames

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

Escriptures de constitució de l'IDIBGI

En aquest apartat es poden consultar la informció referent als acords de creació i funcionament de l'entitat. 

En aquest apartat es poden consultar la informció referent als acords de creació i funcionament de l'entitat. 

Escriptures de constitució de l'IDIBGI 1995 - Escriptures de constitució any 1995.pdf
Modificacions i adaptacions dels estatus de l'IDIBGI

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Modificació i adaptació estatus any 2005 - Canvi denominació social i estatuts 2005.pdf

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Modificació i adaptació estatuts any 2011 - Modificació i adaptació estatuts 2011.pdf

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Modificació i adaptació estatuts any 2012 - Modificació i adaptació estatuts 2012.pdf

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Modificació i adaptació estatuts any 2016 - Modificació estatuts 2016.pdf
Cartes i catàlegs de serveis

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de servei. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries. 

 

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de servei. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries. 

 

Catàlegs de procediments

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

Gestió documentació Científica - CIA-FOR-001-Gestió documentació científica.xlsx

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

En aquest apartat es poden consultar els informes relatius als procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.