Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Data actualització: juny 2016. Previsió d'actualització: Anual.

Català
Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

En aquest apartat es pot consultar l'informe d'auditoria de comptes i fiscalització elaborada per una entitat externa.

En aquest apartat es pot consultar l'informe d'auditoria de comptes i fiscalització elaborada per una entitat externa.

IDIBGI informe auditoria 2014 - IDIBGI Informe auditoria 2014.pdf

En aquest apartat es pot consultar l'informe d'auditoria de comptes i fiscalització elaborada per una entitat externa.

IDIBGI informe auditoria 2015 - IDIBGI Informe auditoria 2015.pdf

En aquest apartat es pot consultar l'informe d'auditoria de comptes i fiscalització elaborada per una entitat externa.

IDIBGI informe auditoria 2016 - IDIBGI Informe auditoria 2016.pdf