Programa IDIBGI d’incentivació de la recerca translacional (Programa postresidència)

Undefined
Referència: 
026-2017

 

1. Objectiu

Amb la finalitat de potenciar la recerca translacional, l’IDIBGI dóna continuïtat un any més al programa d’ajudes per a la realització de projectes de recerca adreçat a professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada (MIR, PIR, FIR, LLIR, etc). Aquest programa, que compta amb el suport de DipSalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, té com principals objectius millorar la formació en recerca del personal assistencial així com facilitar la realització de la tesi doctoral. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del pla estratègic de l’IDIBGI que promou una recerca de qualitat en ciències biomèdiques i de la salut, fomentant la seva translació a la pràctica clínica habitual.

Enguany és convoquen tres places en aquest programa adreçades a professionals que hagin acabat la residència a l’Hospital Universitari Josep Trueta, a l’Institut d’Assistència Sanitària o a Atenció Primària de Girona. Els ajuts es destinaran a la signatura d’un contracte de 40 hores setmanals de dedicació a la recerca (IDIBGI) i serà compatible amb altres contractes laborals dins la xarxa sanitària, sempre que siguin contractes a temps parcial i/o contractes de guàrdies.

La previsió d’entrega de sol·licituds, avaluació i inici dels contractes és la següent:

-        Sol·licitud: fins al 30 de setembre de 2017.

-        Publicació del llistat d’investigadors/es que compleixen els requisits i passen a la fase d’avaluació: 6 d’octubre de 2017.

-        Avaluació i resolució: 6 de novembre.

-        Incorporació: posterior a la resolució.

 

2. Sol·licitants i requisits

Podran sol·licitar aquests ajuts, aquells professionals que hagin acabat el període de formació especialitzada a l’Hospital Universitari Josep Trueta (ICS, ICO i IDI), a l’Institut d’Assistència Sanitària, o a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de Girona, durant els anys 2015, 2016 i 2017.

El projecte de recerca a desenvolupar es realitzarà sota la direcció d’un tutor/a científic (investigador/a IDIBGI), que haurà de pertànyer a un grup de recerca de l’Institut. La durada estimada del projecte serà d’un any.

El projecte haurà de presentar-se conjuntament pel candidat/a i el tutor/a científic amb el vist i plau en el seu cas del Cap de Servei o Unitat destinatària del sol·licitant. Es podran presentar dos candidats/es per cada investigador/a IDIBGI i un màxim de 2 candidats/es per Servei o Unitat. Només s’adjudicarà a un candidat/a per investigador/a.

Tots els ajuts tindran una durada d’un any amb una quantia de 17.000 € anuals. El nombre d’ajuts convocats per l’any 2017 és de 3.

3. Documentació a presentar

Els candidats/es hauran de presentar la següent documentació per a formalitzar la seva sol.licitud:

        CV complert del candidat/a on hi consti:  

  • Informació personal amb dades contacte
  • Lloc on es va fer la residència i data de finalització
  • Estades en centres nacionals o estrangers de prestigi
  • Publicacions (indicant índex d’impacte i quartil)
  • Participació en congressos

 

Projecte de recerca (dues pàgines en anglès), que inclogui les següents apartats: introducció, objectius, metodologia i impacte esperat.

Carta de suport del grup de recerca receptor amb la signatura de l’Investigador/a Principal corresponent.

Carta de vistiplau del Cap de Servei o Unitat

 

4. Termini

La documentació requerida s’haurà d’enviar per correu electrònic a la direcció: fundacio@idibgi.org, indicant sol·licitud ajut POSTRESIDENCIA 2017 a la casella d’“Assumpte” del corresponent correu electrònic.

Les sol·licituds es presentaran a l’IDIBGI abans del 30 de setembre de 2017.

AdjuntMida
PotsMIR Convocatòria 2017.pdf284.92 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

8 + 5 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes