Subvencions i ajuts

Data actualització: febrer 2017. Previsió actualització: anualment. 

Català
Subvencions i ajuts previstos

En aquest apartat es pot consultar la previsió de convocatòries de subvenciosn i ajuts.

Actualment no hi ha previsió de convocatòria de subvencions i ajuts.

En aquest apartat es pot consultar la previsió de convocatòries de subvenciosn i ajuts.

Actualment no hi ha previsió de convocatòria de subvencions i ajuts.

Subvencions i ajuts atorgats

En aquest apartat es poden consultar la informació referent els ajuts atorgats. 

En aquest apartat es poden consultar la informació referent els ajuts atorgats. 

Subvencions i ajuts atorgats 2015 - Subvencions i altres ajuts atorgats IDIBGI 2015.xls

En aquest apartat es poden consultar la informació referent els ajuts atorgats. 

Subvencions i ajut atorgats 2016 - Subvencions i altres ajuts atorgats IDIBGI 2016.xls
Control financer de les subvencions i els ajuts

En aquest apartat es pot consultar la informació referent al control financer de les subvencions i ajuts. A l'IDIBGI aquesta justificació ve donada pels organismes receptors dels ajuts anteriorment esmentats, aportant la documentació corresponent anualment. 

 

En aquest apartat es pot consultar la informació referent al control financer de les subvencions i ajuts. A l'IDIBGI aquesta justificació ve donada pels organismes receptors dels ajuts anteriorment esmentats, aportant la documentació corresponent anualment.