TÈCNIC/A DE RRHH

Undefined
Referència: 
025-2019

CONVOCATÒRIA REF.: 025-2019

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

PLAÇA CONVOCADA.

 

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) en la següent categoria professional:

 

Tècnic/a de RRHH

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

-          Selecció de personal: Gestionar els processos de selecció de personal donant suport a la definició dels perfils dels llocs de treball, condicions de treball, publicació d’ofertes i procés de selecció.

-          Benvinguda del treballador: Firma del contracte i acollida.

-          Gestió de la contractació: revisió de contractes de treball i finalitzacions mensuals, consultes del personal, revisió de nòmines, baixes mèdiques del personal, i resolució d’incidències.

-          Control de vacances i permisos.

-          Coordinació dels procediments amb la mútua laboral, la unitat bàsica de prevenció de riscos, l’assessoria laboral i altres departaments del centre.

-          Negociació amb el comitè d’empresa.

-          Anàlisis de les novetats legislatives i avaluació del seu impacte.

-          Desenvolupament de plans estratègics de la institució en l’àrea de RRHH (Pla d'Igualtat, Pla de Formació, Pla de Carrera i Human Resources Strategy for Researchers).

-          Elaboració de protocols, procediments interns, formularis relacionats amb l’àrea de recursos humans.

-          Identificar i gestionar programes d'ajudes per a la incorporació de personal a la institució.

-          Gestió de convenis, estades i estudiants (instituts i universitats).

 

Requisits dels aspirants:

-          Titulació de llicenciatura/grau en psicologia, dret, ciències del treball o similars

-          Formació específica en recursos humans i relacions laborals

-          Mínim 2 anys d’experiència realitzant tasques similars

-          Nivell alt d’anglès

-          Domini de català i castellà

 

Es valorarà:

-          Coneixement del sector de la recerca i la normativa d’aplicació (Llei de la Ciència, Carta Europea de l'Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors)

-          Màster en recursos humans i relacions laborals, experiència en temes de dret laboral

-          Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.

-          Persona emprenedor/a, creatiu/va i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

-          Tipus de contracte: Indefinit

-          Jornada: Completa

-          Durada: Indefinit

-          Incorporació prevista: Setembre-Octubre

-          Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

Per correu electrònic al mail borsadetreball@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  8 de setembre de 2019

AdjuntMida
PDF 025-2019_Tècnic-a RRHH.pdf465.19 KB

Oferta de treball

Català

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

1 + 2 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes