Legal advise

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

NOM: Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

NIF: G-17432592

DOMICILI SOCIAL: Av. França s/n, 9a Planta B, 17007 Girona

TELÈFON: 972 940 282

Aquest lloc web compleix amb allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’ Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’ IDIBGI.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L'IDIBGI no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l’ Institut.

L’ IDIBGI no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les "cookies" o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè algunes dades de caràcter personal, necessàries per la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

- "Contactar". Dades de contacte per a poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens formuli.

- "Treball". Dades curriculars per a incorporar a la nostra borsa de treball.

- "Donacions". Dades personals de la persona interessada en realitzar una donació  a l'IDIBGI.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada a una base de dades propietat de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), Avda. de França s/n 17007 Girona. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic fundacio@idibgi.org.

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i verídiques.

English