CONVOCATÒRIA COORDINADOR/A DE BIOBANC

Undefined
Referència: 
018-2018

BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

1.  PLAÇA CONVOCADA.

1.1. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI), en la següent categoria professional:

 

Coordinador/a de Biobanc

 

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • -Gestionar i supervisar el BIOBANC coordinant totes les persones i activitats desenvolupades en el mateix.

 

 • -Gestionar la documentació relativa als processos específics del BIOBANC, així com elaborar conjuntament amb la persona titular de la Direcció Científica del BIOBANC: Un informe anual d'activitats, el Codi de Bones Pràctiques del BIOBANC, la memòria descriptiva, el reglament del BIOBANC.

 

 • -Fomentar entre el personal investigador el desenvolupament de noves línies d'acció (projectes d'investigació, serveis a la comunitat científica).

 

 • -Promocionar, fomentar i liderar tant la fase d'implementació com el manteniment del sistema de gestió de qualitat (SGQ).

 

 • -Gestionar les mostres biològiques d'origen humà i les dades associades segons el SGQ implantat.

 

 • -Posar en marxa un programa de formació orientat i enfocat a usuaris.

 

 • -Vetllar pel compliment de la legislació vigent en termes de Salut i Seguretat.

 

 • -Gestió del sistema de gestió de la informació (SGI) del BIOBANC.

 

Requisits dels aspirants:

 • -Llicienciatura/Grau en ciències de la salut.
 • -Domini del català escrit i parlat.
 • -Domini del castellà escrit i parlat.
 • -Nivell alt d’anglès escrit i parlat.
 • -Habilitats informàtiques.

 

Es valorarà:

 • -Experiència treballant en Biobancs.
 • -Experiència en recerca.
 • -Experiència en gestió de persones.
 • -Doctorat en l’àmbit de les Ciències de la Salut.
 • -Persona responsable i creativa, amb aptituds per treballar a un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per tal d’obtenir els millors resultats.
 • -Persona emprenedor/a amb capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.

 

S’ofereix:

 • -Tipus de contracte: Temporal
 • -Jornada: Completa
 • -Durada: Temporal amb possibilitats de continuïtat
 • -Incorporació prevista: Immediata
 • -Les retribucions brutes anuals inherents a la plaça objecte de la present convocatòria, seran fixades en funció de l’experiència aportada i les aptituds dels candidats.

 

Presentació de Sol·licituds:

Enviar una Carta Presentació, fent explícita la Referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, adjuntant-hi el Curriculum Vitae i  la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

 

Lloc de Presentació:

 1. Per correu electrònic al mail rrhh@idibgi.org (indicar a l’assumpte la referència de la plaça)

 

Termini Presentació:

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins el  11/05/2018

Oferta de treball

Catalán

 

Si esteu interessats en aquesta oferta ompliu el formulari i enviu-nos el vostre CV
 

En aquesta pàgina es publiquen les ofertes de treball de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

Gràcies pel vostre interès.

19 + 0 =
Resuelve esta simple operación, y entra el resultado.
Leer mas