divendres, 8 juny, 2018

UN ESTUDI DE L'ICO GIRONA-IDIBGI APORTA LES PRIMERES DADES SOBRE INCIDÈNCIA DELS LIMFOMES CEREBRALS PRIMARIS I SUPERVIVÈNCIA DELS PACIENTS A L'ESTAT ESPANYOL

Català

Coincidint amb el Dia Mundial dels Tumors Cerebrals, la revista Clinical and Tranlational Oncology acaba de publicar un estudi amb dades de la incidència i la supervivència dels limfomes cerebrals del sistema nerviós central (SNC) a les comarques de Girona, durant el període de 1994 a 2013. Aquest treball demostra que aquest tipus de tumor és molt poc freqüent i que representa 0,5 casos anuals per 100.000 habitants a la regió gironina (24 dones i 31 homes), fet que evidencia que, en el seu conjunt, són lleugerament més freqüents en homes que en dones.

L’estudi ha estat encapçalat, com a primer autor, per Rafel Fuentes, del Servei d’Oncologia Radioteràpica Oncològica de l’ICO Girona, amb la coautoria de Marta Solans i Rafael Marcos-Gragera, de la Unitat Epidemiològica i Registre del Càncer de Girona del Pla director d’oncologia (PDO), entre d’altres, a través de l’Institut de Recerca d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). Es tracta del primer treball que publica les dades conegudes d’incidència i supervivència dels limfomes cerebrals primaris en un país de l’arc mediterrani.

Una malaltia poc freqüent i que pot afectar a qualsevol edat

En el seu conjunt, els tumors cerebrals de l’SNC constitueixen un grup de malalties poc freqüent i que pot afectar a totes les edats de la vida. Tot i això, la incidència més alta s’acumula al voltant dels 70 anys i augmenta a mesura que s’incrementa l’edat de la població. A més, comparats amb altres tipus de tumors malignes, com ara el càncer de mama, pulmó o pròstata, constitueixen un problema afegit per als pacients i per al seu entorn, ja que suposen una pèrdua significativa de la seva autonomia, tant des del punt de vista físic com psíquic i emocional.

D’altra banda, la seva evolució, en molts casos desfavorable, va lligada a la manca d’opcions terapèutiques d’alta eficàcia de cara a erradicar la malaltia i poder curar el pacient. Per tant, és una àrea en què la investigació clínica de nous tractaments passa a ser d’una necessitat a una obligació.

Els tumors cerebrals del sistema nerviós central a la demarcació de Girona

Segons un estudi ja publicat l'any 2017 gràcies a les dades del Registre del Càncer de Girona, el nombre de casos a l’any de tumors primitius del sistema nerviós central a la Regió Sanitària de Girona, per cada 100.000 habitants, va ser de 7,83 durant el període de 1994 a 2013. D’aquest total, un 46,27 % eren homes i el 53,73 % van ser dones.

Cal destacar també que els tumors del grup neuroepitelial, un dels subgrups histològics més agressius, són també els més freqüents, amb un 42,7 % del total de casos. Amb menor incidència també hi podem trobar els tumors meningis, que se situen en un 29,6 % del total dels tumors registrats.

Però una de les dades més rellevants que presenta l’estudi és la supervivència als 5 anys de la malaltia, que està en el 51 %. De totes maneres, el tumor més freqüent en adults —que és el glioma d’alt grau— té una supervivència del 24 % després d’un any i del     3,3 % als 5 anys. Per tant, malgrat el fet d’haver millorat de manera molt important en la darrera dècada, el percentatge de supervivents a 5 anys continua sent molt baix.

Col·laboració entre el Comitè de Tumors i el Registre del Càncer

Un dels elements fonamentals per tal de saber les necessitats de la població en relació amb un problema de salut és saber-ne la dimensió real i és, en aquest punt, que el Registre del Càncer de Girona juga un dels seus papers més importants.

L’any 2004 va entrar en funcionament a l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona de la Regió Sanitària de Girona el Comitè de Tumors Neurooncològics, que ha permès enfocar els tractaments d’aquests pacients d’una manera multidisciplinària, amb la participació de diversos perfils professionals de diferents especialitats mèdiques implicades en el seu maneig.

La col·laboració entre aquest Comitè i el Registre del Càncer de Girona ha donat com a resultat que es pugui disposar de dades de la incidència i la prevalença d’aquest grup de malalties i ha permès la publicació d’estudis amb dades gironines, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

 

Fuentes-Raspall R, Solans M, Auñon-Sanz C, Saez M, Marcos-Gragera R. Incidence and survival of primary central nervous system lymphoma (PCNSL): results from the Girona cancer registry (1994-2013). Clin Transl Oncol. 2018 May 23. doi: 10.1007/s12094-018-1890-8. [Epub ahead of print]

Fuentes-Raspall R, Solans M, Roca-Barceló A, Vilardell L, Puigdemont M, Del Barco S, Comas R, García-Velasco A, Astudillo A, Carmona-Garcia MC, Marcos-Gragera R. Descriptive epidemiology of primary malignant and non-malignant central nervous tumors in Spain: Results from the Girona Cancer Registry (1994-2013). Cancer Epidemiol. 2017 Oct;50(Pt A):1-8. doi: 10.1016/j.canep.2017.07.005. Epub 2017 Jul 21.