Auditories dels serveis públics

Data actualització: desembre 2015. Previsió d'actualització: en cas de canvis.

Català
Auditories dels serveis públics

Els membres del comitè científic intern (CCI) fan un seguiment periòdic del pla estratègic i l'acompliment de les fites establertes. Els membres del comitè científic extern (CCE) tenen la potestat d'avaluar anualment el desenvolupament del pla estratègic de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.

Els membres del comitè científic intern (CCI) fan un seguiment periòdic del pla estratègic i l'acompliment de les fites establertes. Els membres del comitè científic extern (CCE) tenen la potestat d'avaluar anualment el desenvolupament del pla estratègic de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona.