Contractació pública

Català
Contractes menors

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualització: anualment.

Contractes menors 

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualització: anualment.

Contractes menors 

Contractes menors 1er Trim 2018 - Contractes menors 1er trim 2018.xlsx

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualització: anualment.

Contractes menors 

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualització: anualment.

Contractes menors 

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualització: anualment.

Contractes menors 

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualització: anualment.

Contractes menors 

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualització: anualment.

Contractes menors 

Contractació pública

Data actualització: desembre 2015. Previsió d'actualització: en cas de canvis.

En aquest apartat es pot consultar totes les dades relatives a la contractació pública de l'IDIBGI.

Perfil del contractant

 

 

Data actualització: desembre 2015. Previsió d'actualització: en cas de canvis.

En aquest apartat es pot consultar totes les dades relatives a la contractació pública de l'IDIBGI.

Perfil del contractant