Convenis

Data actualització: Febrer 2018. Previsió d'actualització: Anual.

Català
Altres convenis

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als convenis d'encàrrecs de gestió.

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als convenis d'encàrrecs de gestió.

Encàrrecs de gestió - Registre encàrrecs de gestió.xlsx
Registre de convenis de col·laboració

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als convenis amb institucions públiques i als convenis de mecenatge.

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als convenis amb institucions públiques i als convenis de mecenatge.

Convenis amb institucions públiques - Registre de convenis de col·laboració actius.xlsx

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als convenis amb institucions públiques i als convenis de mecenatge.