El Patronat

La composició del Patronat i la Comissió Delegada de l’IDIBGI a 22 de maig de 2019 és la següent:

 

PATRONAT

 

Membres nats:
• Presidenta: Hble. Sra. Alba Vergés Bosch. Consellera Salut de la Generalitat de Catalunya
• Vicepresidència 1a: Hble. Sra. Maria Àngels Chacón Feixas. Consellera d´Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
• Vicepresidència 2a: Rector Magfc. Joaquim Salvi Mas. Rector de la Universitat de Girona
• Vocal: Sr. Joan Gómez Pallàres. Director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

 

Membres designats:
Pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:
• Sr. Robert Fabregat i Fuentes. Director general de Recerca i Innovació en Salut
• Sr. Miquel Carreras Massanet. Gerent Territorial de CatSalut a Girona
• Sr. Montserrat Llavayol i Giralt. Sub-directora general de Recerca i Innovació en Salut

Pel Departament d´Empresa i Coneixement:
• Sr. Francesc Xavier Grau i Vidal. Secretari d´Universitats i Recerca
• Sra. Iolanda Font de Rubinat Garcia. Sub-directora general de Recerca
• Sr. Lluís Rovira Pato. Director de la Institució CERCA

Pel Rectorat de la Universitat de Girona:
• Sra. Elena Ribera Garijo. Gerent
• Sra. Maria Pla de Solà Morales. Vicerectora de Recerca i Transferència del Coneixement
• Sr. Josep Calbó Angrill. Vicerector de Projectes Estratègics

 

Per les Institucions Sanitàries:
• Sr. Joan Profitós Tuset. President del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària IAS Girona
• Sra. 
Anna Clopés Estela. Adjunta Direcció General per Gestió del Coneixement, Medicament, Prevenció i Recerca
• Sr. Joaquim Casanovas Lax. Gerent Territorial de l'Institut Català de la Salut a Girona
• Sra. Glòria Padura Esnarriaga. Directora de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta de l’Institut Català de la Salut

 

Secretaria:
• Sra. Maria Jesús Costa. Advocada 
de l’Institut d’Assistència Sanitària IAS Girona

Comissió Delegada

• President: Sr. Robert Fabregat i Fuentes. Director General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
• Sr. Joan Gómez Pallarès. Director general de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
• Sr. Lluís Rovira Pato. Director de la Institució CERCA de la Generalitat de Catalunya
• Sr. Josep Calbó Angrill. Vicerector de Projectes Estratègics de la Universitat de Girona
• Sra. Elena Ribera Garijo. Gerent de la Universitat de Girona
• Sr. Joaquim Casanovas Lax. Gerent Territorial de l'Institut Català de la Salut a Girona
• Sr. Joan Profitós Tuset. President del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària IAS Girona

 

Assistents (sense vot)
• Sr. Jordi Barretina. Director de l'IDIBGI
• Sra. Anna Ribas. Gerent de l’IDIBGI

• Sra. Míriam Gironès. Adjunta a Direcció de l'IDIBGI
• Sra. Montserrat Llavayol i Giralt. Sub-directora general de Recerca i Innovació en Salut
• Sra. Anna Clopés. 
Adjunta Direcció General per Gestió del Coneixement, Medicament, Prevenció i Recerca

 

Secretari:

  • Sr. Jordi Barretina. Director de l'IDIBGI

 

Català