Estructura organitzativa i de funcionament

Data actualizació: novembre 2018. Previsió d'actualizació: Anual.

 

 

Català
Organigrames

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

En aquest apartat es pot consultar la organització de la institució, amb les seves dades bàsiques: estructura, responsables i funcions.

Modificacions i adaptacions dels estatuts de l'IDIBGI

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Modificació i adaptació estatuts any 2019 - Modificació i adaptació estatuts 2019.pdf

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Modificació i adaptació estatuts any 2016 - Modificació Estatuts 2016.pdf

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Modificació i adaptació estatuts any 2012 - Modificació i adaptació estatuts 2012.pdf

Escriptures de modificació i adaptació dels estatuts de l'IDIBGI als requeriments legals

Modificació i adaptació estatuts any 2011 - Modificació i adaptació estatuts 2011.pdf
Escriptures de constitució de l'IDIBGI

En aquest apartat es poden consultar la informció referent als acords de creació i funcionament de l'entitat. 

En aquest apartat es poden consultar la informció referent als acords de creació i funcionament de l'entitat. 

Escriptures de constitució de l'IDIBGI 1995 - Escriptures de constitució any 1995.pdf
Cartes i catàlegs de serveis

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de servei. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries. 

 

En aquest apartat es poden consultar les cartes i catàlegs de servei. Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat adreçat a les persones usuàries. 

 

Catàlegs de procediments

A l'apartat de Qualitat es poden consultar els procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.

A l'apartat de Qualitat es poden consultar els procediments administratius que són competències dels departaments administratius de l'institució.