Gestió de la Qualitat

La Norma ISO 9001 és l'eina de Gestió de Qualitat més estesa en tot el món. El principal objectiu de la norma és incrementar la satisfacció del client mitjançant processos de millora contínua. Està pensada per a què les organitzacions que l'apliquin puguin garantir la seva capacitat d'oferir serveis que compleixin amb les exigències dels seus clients. Aquesta norma internacional promou l'adopció d'un enfocament basat en processos quan es desenvolupa, implanta i millora l'eficàcia d'un sistema de gestió de la qualitat.

Els principals beneficis derivats de la certificació ISO 9001 per a les organitzacions són: sistematització d'operacions, millora de l’organització interna, generació d'un nivell major de confiança en l’àmbit intern i extern, augment de la competitivitat, garantia de compliment amb la legislació i normativa relacionada amb els productes i serveis, entre d’altres.

L'IDIBGI l'any 2019 va obtenir la certificació ISO 9001:2015 per a:

- Serveis de suport a la recerca: Consulta política de qualitat i els procediments de qualitat.

- Biobanc: Consulta política de qualitat.

Per altra banda l'IDIBGI ja disposa de la certificació ISO9001:2015 per el:

- Laboratori de Diagnòstic Genètic

Català