Informació estadística

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualizació: Anual.

Català
Informació estadística

En aquest apartat podeu consultar la informació estadística referent a la producció científica. 

En aquest apartat podeu consultar la informació estadística referent a la producció científica. 

Scientific report 2016 - Memoria_Idibgi_2016.pdf

En aquest apartat podeu consultar la informació estadística referent a la producció científica. 

En aquest apartat podeu consultar la informació estadística referent a la producció científica. 

Memòria científica 2014 - Scientific Report 2014.pdf
Altres estadístiques

En aques apartat es pot consultar l'estadística realitzada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

En aques apartat es pot consultar l'estadística realitzada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

En aques apartat es pot consultar l'estadística realitzada per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Central de resultats 2014-2015 - CdR_Recerca_instituts_centres_2014-15.pdf