Informe anual del codi de conducta

Data actualització: setembre 2018. Previsió d'actualització: en cas de canvis. 

L'IDIBGI no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d'inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Català