INNOVACIÓ

L'IDIBGI no només centra la seva tasca innovadora en l'àrea biomèdica. L'entorn de Girona és molt complet des del punt de vista mèdic i de salut pública. És per això que el departament de Transferència del Coneixement i la Direcció Científica fan un esforç constant per treballar en la connexió dels diferents actors del sistema gironí (transferència de coneixement) i, alhora, amplia els seus objectius cap a l'entorn empresarial i tecnològic de la regió.

Tot i que la innovació és moltes vegades vista com la capacitat de trobar nous compostos per tractar els pacients, des de l'IDIBGI treballem també per donar valor i innovar en altres aspectes molt importants, estratègics i, en molts casos, d'impacte directe i més ràpid per als pacients i els usuaris del sistema sanitari i de salut comunitària.

Desenvolupar projectes relacionats amb l'entorn de les demències, guies clíniques, protocols, eines i recursos per a famílies amb membres afectats per una malaltia degenerativa i, fins i tot, qüestionaris que fan servir els metges dels centres d'Atenció Primària o de les farmacèutiques per avaluar millor l'estat d'un pacient. Tot són exemples dels projectes que hem desenvolupat recentment. No tots arriben a les tan anomenades patents, que són una minoria, però cal tenir en compte que no sempre és aquesta la millor opció ni la millor manera de fer possible que el coneixement que recull la nostra institució de tots els centres i serveis que hi participen arribi al mercat, pacients, usuaris del sistema o empreses. 

El valor més important que tenim a la regió de Girona és la seva permeabilitat i la connexió entre tots els seus actors. Per això, l'objectiu de l'IDIBGI i la seva unitat de transferència de coneixement i coordinació de la ciència és i seguirà essent la creació de valor gràcies a la col·laboració, la transversalitat, el talent i la projecció de la feina que fan tots els grups que fan recerca a i/o amb l'IDIBGI.

Català