Llegat Solidari

La investigació requereix i consumeix recursos, qualsevol ajut és molt benvingut.

La teva contribució és decisiva per millorar la recerca en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malaties.

 

Llegats solidaris
Per deixar un llegat o herència a favor de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta cal que quan feu el testament, davant notari, indiqueu allò que voleu llegar a la Fundació. Es pot col·laborar llegant diners en efectiu, un tant per cent sobre el vostre patrimoni o amb un bé concret (propietats, joies, obres d’art...).

És molt important que el notari inclogui les dades següents:

- Raó social. Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta.

- Domicili social: C/ Dr. Castany s/n, Parc Hospitalari Martí i Julià- Edifici M2 17190 Salt, Girona.

NIF: G17432592

 

La institució rebrà aquests béns lliures d'impostos, ja que som una organització exempta de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Per a rebre més informació, pot contactar amb nosaltres per correu electrònic a fundacio@idibgi.org o per telèfon al 872 987 087.

Català