Objectius

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és un centre de recerca de la xarxa de centres CERCA de la Generalitat de Catalunya que pretén vertebrar i desenvolupar la recerca de qualitat en ciències biomèdiques i de la salut pública i comunitària i promou la seva translació a la pràctica habitual. Tot amb l’objectiu de respondre als problemes de salut de la població.

Vertebrar és articular, és a dir, fer de paraigües de tots els investigadors de totes les institucions de l’entorn: ICS [Hospital Universitari Doctor Josep Trueta], IAP, ICO, UdG, IDI i IAS; així com la voluntat d’anar més enllà i també acollir tota la recerca de la demarcació de Girona, de tots els hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública. Amb la voluntat de crear una massa crítica capaç d’afrontar grans reptes científics i socials i garantir el retorn de tot aquest coneixement generat a la societat.

Amb el nou edifici de l'IDIBGI al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, s'habilitaran espais de recerca en l’entorn assistencial, ja que un centre de recerca associat a un hospital no pot està allunyat de l’assistència. Tot forma part d’un mateix contínuum on la recerca i l’assistència estan interconnectades. De l’entorn assistencial, del contacte amb el pacient i dels seus problemes sorgeixen les preguntes, les hipòtesis de la nova recerca... És aquí on volem també que el coneixement generat retorni als ciutadans i es converteixi en una millor medicina basada en l’evidència científica.

Així doncs, sense cap dubte, una recerca d’excel·lència comporta una millor assistència. A l’IDIBGI treballem en aquesta direcció: aconseguir un teixit de recerca que connecti tot el territori gironí, des de la frontera amb França fins a Blanes, Figueres o Camprodon. Per això, és tan important habilitar unes noves infraestructures que ens permetin fer un salt qualitatiu en la recerca biomèdica i de salut a la regió de Girona.

Català