Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Data actualització: gener 2018. Previsió d'actualització: Anual.

Català
El Patrimoni de l'IDIBGI

En aquest apartat es poden consultar l'inventari de béns immobles, els béns mobles de valor especial i la gestió del patrimoni.

En aquest apartat es poden consultar l'inventari de béns immobles, els béns mobles de valor especial i la gestió del patrimoni.

Gestió del patrimoni - Arrendaments.xls

En aquest apartat es poden consultar l'inventari de béns immobles, els béns mobles de valor especial i la gestió del patrimoni.

Béns mobles de valor especial - Béns mobles de valor especial.xlsx

En aquest apartat es poden consultar l'inventari de béns immobles, els béns mobles de valor especial i la gestió del patrimoni.

Inventari de béns immobles - Inventari de béns immobles.xlsx