PERFIL DEL CONTRACTANT

Dades de contacte

Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)
C/ Dr. Castany s/n
Edifici M2- Parc Hospitalari Martí i Julià
17190 Salt, Girona
Telèfon: +34 872 987 087
Persona de Contacte: Marta Mozo
Adreça electrònica: administracio@idibgi.org
 

Òrgan de contractació

El Patronat és l'òrgan de contractació de l'IDIBGI, d'acord als estatuts de l'entitat, si bé per delegació del 20 de gener de 2017 exerceixen aquestes funcions:

  1. El Director per a contractes amb valor estimat del contracte inferior a 100.000 euros.

  2. La Comissió Delegada de l’IDIBGI de totes les facultats de contractació dels contractes subjectes a la normativa de contractació pública amb un valor estimat del contracte superior a cent mil euros (100.000€).

Plataforma de Contractació Pública (Perfil del Contractant)

Accés al Perfil del Contractant de la "Plataforma Electrònica de Contractació Pública"

Registre Públic de Contractes

Accés al Registre Públic de Contractes

Català