Plans i programes generals i sectorials

Data actualització: juny 2018. Previsió d'actualització: Anual.

Català
Pla estratègic, memòria d'activitats i memòria científica de l'IDIBGI

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

Memòria d'activitats 2019 - Memoria_activitats_exercici_2019.pdf

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

Memòria Científica 2017 - Scientific Report 2017.pdf

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

Memòria científica 2018 - Scientific Report 2018.pdf

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

Memòria d'activitats 2018 - Memòria activitats 2018.pdf

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

Memòria d'activitats 2017 - Memòria activitats exercici 2017.pdf

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

Memòria d'activitats 2016 - Memòria activitats exercici 2016.pdf

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

En aquest apartat es pot consultar el pla estratègic de l'IDIBGI així com la memòria d'activitats. 

HR Excellence in Research

 

El 31 de març de 2015, l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) va rebre el premi "HR Excellence in Research”. Aquest premi i el seu logotip reflecteixen el compromís IDIBGI per millorar contínuament les seves polítiques de recursos humans, d'acord amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. Més Informació

 

El 31 de març de 2015, l'Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) va rebre el premi "HR Excellence in Research”. Aquest premi i el seu logotip reflecteixen el compromís IDIBGI per millorar contínuament les seves polítiques de recursos humans, d'acord amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors. Més Informació

Pla d'Igualtat

El patronat de l'IDIBGI ha renovat, el mes de juny del 2018, el seu Pla d'Igualtat, en el qual ha definit les mesures a implementar en els propers quatre anys i s'ha creat una Comissió que en farà el seguiment del seu desenvolupament. Més informació

El patronat de l'IDIBGI ha renovat, el mes de juny del 2018, el seu Pla d'Igualtat, en el qual ha definit les mesures a implementar en els propers quatre anys i s'ha creat una Comissió que en farà el seguiment del seu desenvolupament. Més informació