Pressupostos

Data actualització: gener 2019. Previsió d'actualització: els pressupostos anuals s'actualitzen anualment. Les execucions pressupostàries, trimestralment.

Català
Comptes anuals

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals que són el punt final de la seqüència comptable.

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals que són el punt final de la seqüència comptable.

Comptes anuals 2018 - CCAA 2018.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals que són el punt final de la seqüència comptable.

Comptes anuals 2017 - CCAA 2017.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals que són el punt final de la seqüència comptable.

Comptes anuals 2016 - CCAA 2016.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals que són el punt final de la seqüència comptable.

Comptes anuals 2015 - CCAA 2015.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als comptes anuals que són el punt final de la seqüència comptable.

Comptes anuals 2014 - CCAA 2014.pdf
Pressupostos aprovats, executats i liquidats

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2018 (en pròrroga pressupostària exercici 2017) - 3er trimestre - Execució pressupost 2018 (pròrroga pressupostària 2017) _3er Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2018 (en pròrroga pressupostària exercici 2017) - 4rt trimestre - Execució pressupost 2018 (pròrroga pressupostària 2017) _4rt Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2018 (en pròrroga pressupostària exercici 2017) - 2on trimestre - Execució pressupost 2018 (pròrroga pressupostària 2017) _2on Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2018 (en pròrroga pressupostària exercici 2017) - 1er trimestre - Execució pressupost 2018 (pròrroga pressupostària 2017) _1er Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2017- 4rt trimestre - Execució pressupost 2017_4rt Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2017- 2on trimestre - Execució pressupost 2017 _ 2on Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2017- 3er trimestre - Execució pressupost 2017_3er Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2017 - 1er trimestre - Execució pressupost 2017 _ 1er Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2016 (en pròrroga pressupostària exercici 2015) - Definitiu - Execució pressupost 2016 (pròrroga pressupostària 2015) _Definitiu.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2016 (en pròrroga pressupostària exercici 2015) - 4rt trimestre - Execució pressupost 2016 (pròrroga pressupostària 2015) _4rt Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2016 (en pròrroga pressupostària exercici 2015)- 3er trimestre - Execució pressupost 2016 (pròrroga pressupostària 2015) _3er Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2016 (en pròrroga pressupostària exercici 2015)- 2on trimestre - Execució pressupost 2016 (pròrroga pressupostària 2015) _2on Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2016 (en pròrroga pressupostària exercici 2015) - 1er trimestre - Execució pressupost 2016 (pròrroga pressupostària 2015) _1er Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2015- Definitiu - Execució pressupost 2015 _ Definitiu.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2015 - 4rt trimestre - Execució pressupost 2015 _ 4rt Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Modificació pressupost 2015 - Modificació pressupost 2015_14 abril 2015.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2015- 1er trimestre - Execució pressupost 2015 _ 1er Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2015- 2on trimestre - Execució pressupost 2015 _ 2on Trimestre.pdf

En aquest apartat es pot consultar la informació referent als pressupostos i a la seva execució. La Llei de pressupostos anual conté les previsions d'ingressos i les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari, així com l'explicitació dels objectius que es pretenen assolir en les diverses polítiques amb els recursos assignats. 

Execució pressupost 2015- 3er trimestre - Execució pressupost 2015 _ 3er Trimestre.pdf