Grup de Neurodegeneratives i Neuroinflamació

Català

 

Objectius estratègics

· Ser el grup de referència a la província de Girona en recerca i docència en esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives

· Tenir presència a nivell nacional i internacional en l’àmbit de la recerca en esclerosi múltiple

· Consolidar la recerca clínica en esclerosi múltiple

· Iniciar i consolidar la recerca bàsica en esclerosi múltiple

· Potenciar i liderar la recerca en nous tractaments per l’esclerosi múltiple

· Iniciar la recerca clínica en altres malalties neurodegeneratives (malaltia de Parkinson)

· Consolidar la recerca clínica en atàxies hereditàries

· Establir col·laboracions en recerca amb altres grups nacionals i internacionals en esclerosi múltiple

· Potenciar la recerca en esclerosi múltiple en infermeria i neuropsicologia

· Potenciar la formació i docència en esclerosi múltiple tant per professionals de la salut, especialistes i pacients i familiars afectats

 

Principals línies de recerca

Línies prioritàries clínicoassistencials:

1. Estudi de les alteracions neuropsicològiques i rehabilitació cognitiva en Esclerosi Múltiple.

2. Estudi de l'impacte emocional, l'afrontament i l'adaptació al diagnòstic d'Esclerosi Múltiple.

3. Estudi de la fatiga en Esclerosi Múltiple.

4. Millora de l’adherència del tractament immunomodulador en Esclerosi Múltiple.

5. Creació i ús d’una base de dades multiparamètrica, multi-usuari i multi-funcional en Esclerosi Múltiple.

6. Aplicació de noves tècniques de RM cranial com a marcadors pronòstics en Esclerosi Múltiple.

7. Sistematització informàtica de lesions en RM cranial en pacients amb Esclerosi Múltiple.

 

Línies prioritàries en recerca bàsica:

1. Estudi de l’expressió gènica en malalties desmielinitzants inclosa l'Esclerosi Múltiple.

2. Estudi de l’expressió molecular en l'Esclerosi Múltiple com a model de malaltia inflamatòria crònica.

3. Determinació de factors pronòstics biològics en líquid cefaloraquidi i sèrum d'evolució d'Esclerosi Múltiple (factors genètics, factors bioquímics, factors ambientals com vitamina D, virus i altres).

4. Determinació de factors biològics (genètics i bioquímics) de resposta a tractaments immunomoduladores en Esclerosi Múltiple.

5. Banc de mostres de DNA, LCR i sèrum de malalties neuroimmunològiques.

 

 

Investigador principal

Lluís Ramió i Torrentà

 

Investigadors de postdoctorat

Ester Quintana

Jordi Gich Fullà

René Robles

Jordi Tomàs

 

Metges investigadors

David Genís Batlle

Fabian Márquez

Brigitte Beltrán

Hector Perkal

 

Col·laboradors

Pepi López 

 

Tècnics

Imma Gómez

Cristina Ridao

 

Personal d’infermeria

Natália González

Miguel Merchan Ruiz

Heleni Contreras

Investigadors: 

Ester Quintana

Ester Quintana

Jordi Gich

Jordi Gich

René Robles

René Robles

Fabian Marquez

Fabian Marquez

Ana Quiles

Ana Quiles

David Genís

David Genís

Jordi Tomàs-Roig

Jordi Tomàs
Geoposicio: 

Dispositivos Electrónicos Flexibles para control y supervisión Hospitalaria de pacientes (DEFlexH)

Finançat per: Ministerio de Economia y Competitividad

Durada: des de 2015 fins a 2018

Investigador responsable: Delfí Faixedas

Proyecto financiado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD en el marco de la convocatoria Retos- Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, con el objetivo principal de promovar el desarrollo tecnológico, la innocación y una investigación de calidad.

 

 

 

Grup de Recerca Reconegut per la Generalitat de Catalunya

Finançat per: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2014 SGR 627)

Durada: des de 2014 fins a 2016

Investigador responsable: Jordi Gich

 

Papel de los miRNA en la esclerosis múltiple. Estudio de miRNAs en líquido cefaloraquídeo específicos para cada uno de los subtipos clínicos y de la respuesta a tratamiento.

Finançat per: Instituto de Salud Carlos III (PI13/01782)

Durada: des de 2014 fins a 2016

Investigador responsable: Lluís Ramió

 

Projecte EM-line! Programa de rehabilitació cognitiva específica per a pacients amb esclerosi múltiple.

Durada: des de 2006

Investigador responsable: Jordi Gich

 

Esclerosi múltiple i vitamina D: relació entre els nivells circulants de 25-hidroxi-vitamina D i evolució clínica i radiològica dels pacients amb esclerosi múltiple. 

Durada: des de 2012

Investigador responsable: Lluís Ramió

 

Determinació de marcadors biològics per valorar la resposta a tractaments en Esclerosi Múltiple.

Durada: des de 2012

Investigador responsable: Lluís Ramió

 

Marcadors genètics i bioquímics en sèrum i LCR i evolució clínica i radiològica dels pacients amb esclerosi múltiple a la província de Girona (estudi BioEM).

Durada: des de 2011

Investigador responsable: Lluís Ramió


ESTUDI COG-TIM: Efecte dels tractaments inmunomoduladors en l’evolució del deteriorament cognitiu en pacients afectats d’Esclerosis Múltiple.

Durada: des de 2009 fins a 2014

Investigador responsable: Jordi Gich

 

Estudi clínic i de lligament genètic en una estirp gitana afecta per esclerosi múltiple. (PI10/02649)

Finançat per: Instituto de Salud Carlos III

Durada: des de 2011 fins a 2013

Investigador responsable: David Genís – Lluís Ramió

 

Esclerosi múltiple i vitamina D: relació entre els nivells circulants de 25-hidroxi-vitamina D i evolució clínica i radiològica dels pacients amb esclerosi múltiple.

Finançat per: Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona. Premio Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona.

Durada: des de 2012 fins a 2013

Investigador responsable: René Robles

 

Ets investigador?

Català

Si ets investigador i estàs interessat en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari. Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible. Gràcies.

Deixa'ns les teves dades

13 + 0 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes