Grup Respiratori

Català

Objectius estratègics i principal línea de recerca

Bronquièctasis: etiologia, diagnòstic i tractament

Malalties de la son: diagnòstic en medicina primària i repercussió vascular de la malaltia

Hipertensió pulmonar

Diagnòstic precoç del càncer de pulmó

Patologies ocupacionals respiratòries

Malaltia pulmonar intersticialdifusa

 

Cap de Grup

Ramon Orriols

 

Investigadors principals

Ramon Orriols

Montserrat Vendrell

Olga Tura-Ceide

 

Responsable recerca bàsica

Olga Tura-Ceide

 

Investigadors post-doctorals

Manel Haro

Susana Mota

Gerard Muñoz

Marc Bonnin

 

Investigadors pre-doctorals

Eric Rojas

Daniel S. Torres

Eduard Barrio

Gladis Sabater

Saioa Eizaguirre

 

Investigadors mèdics

Sònia Belda

Juan Carlos Calderón

Anton Obrador

Maria José Redondo

 

Tècnics

Neus Luque

Cristina Rodríguez

Paula Poyatos

 

Suport

Laia Merchan

Cristina Martinez

 

Geoposicio: 

EMBARC: El registro europeo de Bronquiectasias
Entitat finançadora: ERS
Durada,  des de: 2014 fins a:    
Investigador responsable: James Chalmers

Rehabilitación Pulmonar y Fisioterapia Respiratoria en pacientes con Bronquiectasias no derivadas de fibrosis quística
Entitat finançadora: SEPAR
Durada,  des de: 2015 fins a:    
Investigador responsable: Eva Polverino

Estudi de les malalties relacionades amb l’Amiant.
Entitat finançadora: IDIAP Jordi Gol
Durada,  des de: 2013 fins a:    
Investigador responsable: Dr. Rafael Abós Herrandiz.

Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, con 3 grupos paralelos, de 52 semanas de duración para comparar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la combinación triple de dosis fija FF/UMEC/VI con las combinaciones dobles de dosis fija FF/VI y UMEC/VI, administradas una vez al día por la manyana mediante un inhalador de polvoseco en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica”
Entitat finançadora: GSK
Durada,  des de: 2015    fins a:    
Investigador responsable: Dr. Orriols.

Estudio clínico doble ciego, aletorizado, de grupos paralelos y de 24 semanas para evaluar la eficacia y seguridad de nintedanib oral administrado de forma concominante con sildenafilo oral, en comparación con el tratamiento con nintedanib en monoterapia, en pacientres con fibrosis pulmonar idiopàtica (IPF) y afectación avanzada de la función pulmonar.
Entitat finançadora: Boehringer Ingelhgeim España, S.A.
Durada,  des de: 2016 fins a:    
Investigador responsable: Dr. Orriols.

 

 

Ets investigador/a?

Català

Si ets investigador/a i estàs interessat en col·laborar amb qualsevol dels nostres grups de recerca, emplena aquest formulari. Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible. Gràcies.

Deixa'ns les teves dades

13 + 1 =
Resol aquesta simple operació, i entra el resultat.
Llegir mes