Grup de replicació cromosòmica

Catalan

 

Objectius estratègics i principal línia de recerca

La replicació cromosòmica és un procés essencial en qualsevol organisme viu. Té com a objectiu, duplicar el material genètic de la cèl.lula. Per aconseguir-ho d’una manera acurada, les cèl.lules eucariotes han separat l’activació de l’helicasa en dos procesos, ensamblatge (fase G1) i activació (fase S). Una vegada activada l'helicasa, es constitueix el replisoma al voltant de l'helicasa i la síntesis d'ADN comença. Finalment, acabada la síntesis d'ADN, replisoma i helicasa es desmontaràn i la finalització de la replicació tindrà lloc. El nostre laboratori esta interessat en diseccionar a nivell molecular i entendre mecanísticament l'ensemblatge i desensemblatge de l'helicasa, així com la seva regulació a nivell cel.lular.

Principals línies de recerca

  • Estudiar a nivell mecanístic l'ensamblatge de l'helicasa replicativa, així com la seva regulació a nivell cel.lular.
  • Identificació de nous dominis proteics implicats en el desensamblatge de l'helicasa replicativa.
  • Evaluació de noves vies d'inhibició de l'ensamblatge de l'helicasa com eïnes terapéutiques.

 

Investigador Principal

Jordi Frigola Mas

Investigadora

Marina Guerrero Puigdevall

 

Responsable: 
Geoposicio: 

Estudios bioquímicos de la finalización de la replicación cromosómica. Disección molecular del desensamblaje del replisoma en condiciones normales y de estrés replicativo
Finançador: Ministerio de Economica y Competitividad
Codi: BFU2016-79927-P. Investigador principal: Jordi Frigola Mas

Are you investigator?

English

If you research if you are interested in helping with any of our research groups, fill out this form. We will contact you as soon as possible. Thank you.

Send us your details

Read More