Grup de recerca en malalties digestives i microbiota

Undefined

Objectius estratègics

El nostre grup centrarà els seus esforços al voltant de tres objectius molt clars:

  1. Indicadors de disbiosi

Treballar en un estudi d'ampli abast en la correlació dels índexs desenvolupats durant el període anterior (MC i CRC) amb determinants clínics de les malalties intestinals per a la determinació de riscos, cribatge pre-diagnòstic i monitorització en malaltia intestinal.

Aquestes eines de monitorització de l'estat de la microbiota intestinal permetrà aprofundir en el concepte de curació mucosa (Mucosa healing) una condició que implica la reversió de la situació de disbiosi cap a situacions basals o normals.

   2. AIEC

Identificar elements genètics implicats en el patotip “Adherent-Invasive Escherichia coli” i disseny d’eines moleculars per a la seva detecció en pacients amb malaltia de Crohn

   3. Línia hepatopancreàtica

Explorar l'establiment d'una nova línia en el camp hepatopancreàtic dedicada a explorar els possibles marcadors microbiològics en femta en pacient amb pancreatitis crònica que evolucionen a càncer pancreàtic i els pacients amb esteatosis hepàtica que desenvolupen hepatocarcinoma. De fet aquest any (2015) la Dra. Silvia Virolés ha iniciat la seva tesi centrada en l’estudi de la microbiota de la diferents fases de l’ estatosi hepàtica fins el desenvolupament de l’hepatocarcioma, amb l’objectiu de trobar un marcador microbiologic de pronostic per aquesta malaltia.

Principal línia d'investigació

La nostra principal línia de recerca és l’estudi de la microbiota en totes aquelles malalties digestives (  Malaltia inflamatòria intestinal , càncer colorectal, pancreatitis crònica, càncer pancreàtic, esteatosis hepàtica, hepatocarcioma, etc), amb la intensió de trobar marcador microbiològics com a eines de pronòstic, diagnòstic i seguiment  i  de suport d’aquestes patologies digestives. 

 

Investigador principal

Xavier Aldeguer Manté

Investigadors de post-doctorat

Anna Bahí Salavedra

Mariona Serra Pagès

 

Investigadors de post-grau

David Busquets Casals

Josep Oriol Miquel

Sílvia Virolés Torrent

Mireia Vila Currius

Leyanira Torrealba Medina

Carmen López Núñez

Tècnics

Núria Cle Vila

 

Responsable: 
Investigadors: 
Geoposicio: 

Effect of prebiotic FOS on intestinal abundance of Faecalibacterium Prausnitzii in patients with crohn’s disease

Entitat finançadora: Fundació hospital universitari Vall d’Hebron

Durada,  des de: 2015    fins a: -

Investigador responsable: Xavier Aldeguer

 

Inflammatory bowel diseases and intestinal microbiota insights- 1st joint symposia – Catalnya-Israel

Entitat finançadora: AGAUR

Durada,  des de: 2015    fins a: -

Investigador responsable: Xavier Aldeguer

 

Grado de disbiosis bacteriana como nueva herramienta para definir mejor el concepto de remsión profunda en la enfermedad inflamatoria intestinal. Estudio piloto.

Entitat finançadora: GETECCU

Durada,  des de: 2015    fins a: 2016

Investigador responsable: Xavier Aldeguer

Eres investigador?

Español

Si eres investigador si estás interesado en colaborar con cualquiera de nuestros grupos de investigación, rellena este formulario. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Gracias.

Dejanos tus datos

Leer mas